"Samen slaan wij een nieuwe weg in!" 

Wil jij kerkenwerk verrichten in teamverband met eigen verantwoordelijkheid in een prachtige omgeving, dan ben jij wellicht degene naar wie wij op zoek zijn. 

Wij, de drie samenwerkende Protestantse Gemeenten op Noord-Beveland, zijn op zoek naar een inspirerend team van drie ervaren mensen die elkaar aanvullen, zowel qua persoonlijkheid als in het functioneren. Ieder is voor één van de drie gemeenten het eerste contact vanuit het team, en werkt daarnaast vanuit één van de drie profielen voor het hele eiland.

Noord-Beveland is een eiland, gelegen in het hart van Zeeland, dat gastvrijheid hoog in het vaandel heeft en rust en ruimte koestert. Dit eigen karakter van ons eiland is voor toeristen heel aantrekkelijk.

Je leert ons beter kennen in de film en de profielschets van onze gemeenten. zie elders op deze website.

Wellicht herken jij jezelf in één van onderstaande profielen:

"Een samenbinder" 

Hiervoor zoeken wij een predikant voor 0,8 fte, die de relatie met God via de eredienst stimuleert, de samenhang binnen én tussen de drie gemeenten opbouwt, vorming en toerusting als een van zijn/haar hoofdtaken heeft en op het eiland komt wonen (er is een pastorie in Kamperland beschikbaar). De inspirerende uitdaging in deze functie ligt in de taak en de mogelijkheid om samen met de drie gemeenten gestalte te geven aan samen kerk-zijn in deze tijd. Voor deze functie denken wij aan iemand die 

● ervaring heeft als gemeentepredikant ● zich persoonlijk laat kennen als een geestelijk leider ● nuchter is en rust weet te bewaren, niet snel van slag is ● makkelijk verbinding maakt met verschillende generaties ● geen pure academicus is, maar met voeten in de klei staat ● gewone taal spreekt, gericht op de praktijk van het dagelijkse leven ● open staat voor verandering ● de winst kent van samenwerken in teamverband 

"Een vernieuwer" 

Hiervoor zoeken wij een predikant voor 0,4 fte die eigentijdse impulsen wil geven aan ons gezamenlijk kerk-zijn op Noord-Beveland. We denken aan iemand die vanuit het geloof in een ruimhartige God, zijn of haar werkveld binnen maar ook buiten de kerk ziet liggen. Die samen met ons missionaire en/ of diaconale initiatieven durft te nemen. De inspirerende uitdaging in deze functie ligt in de gezamenlijke zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Voor deze functie denken wij aan iemand die 

● aantoonbare ervaring heeft op het gebied van kerkelijke vernieuwing ● de actuele ontwikkelingen in kerkelijke vernieuwing kent ● gedreven wordt door kansen en mogelijkheden ● een gelovig optimistische grondhouding heeft ● "out of the box" denkt en initiatief neemt ● enthousiasmeert en mensen meeneemt op nieuwe wegen ● respect heeft voor traditie maar niet vastzit in het oude ● open staat voor verbinding met alle generaties ● de winst kent van samenwerken in teamverband 

"Een pastoraal werker" 

Hiervoor zoeken wij een kerkelijk werker* voor ongeveer 0,5 fte. Iemand die vanuit het geloof in God oog heeft voor ieder van ons, een luisterend oor en hart wil zijn. Tot deze functie behoort niet alleen het zelf uitoefenen van pastoraat maar ook het (bege)leiden van de vrijwilligers in het omzien naar elkaar. De inspirerende uitdaging in deze functie ligt vooral in het motiveren en toerusten van zoveel mogelijk gemeenteleden voor het omzien naar elkaar. Voor deze functie denken wij aan iemand die 

● een HBO opleiding pastoraal werk gevolgd heeft ● ervaring heeft in het pastorale gemeentewerk ● vertrouwd is met het kerkelijk leven in een kleine gemeente ● een mensenmens is en makkelijk benaderbaar ● vrijwilligers kan motiveren en vertrouwen geven ● een eigen visie heeft op pastoraat en deze kan delen ● verbinding met alle generaties legt ● de winst kent van samenwerken in teamverband 

*voor de kerkelijk werker vinden wij preekbevoegdheid of de bereidheid om die te verkrijgen essentieel. 

Wil je meer weten over een van de vacatures, neem dan middels het contactformulier op deze website contact op met de beroepingscommissie.