Colijnsplaat

De Protestantse gemeente Colijnsplaat is net als Kamperland een echte dorpskerk en wil een kerkgemeenschap zijn die vanuit het geloof in Jezus Christus en vanuit maatschappelijke betrokkenheid deel wil zijn van de hele Colijnsplaatse gemeenschap. Dit uit zich in zorgzaamheid, gastvrijheid, respect en afstemming op de behoefte van de samenleving. Ze wil toekomstgericht zijn en zoeken naar wegen om dit te bereiken, zowel binnen de dorpsgrenzen als op het hele eiland. 


De onderlinge saamhorigheid wordt zichtbaar in en versterkt door de erediensten. De orde van dienst wordt de dag tevoren verspreid in de Zondagsbrief. Om de twee weken is er na de eredienst gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken in het bijgebouw van de kerk: "de Thuishaven". Het is een activiteit die de laatste jaren in populariteit verder is toegenomen. In de coronaperiode is een zanggroep gevormd om de gemeentezang te vervangen. Deze zanggroep komt nog regelmatig bijeen om samen met de gemeente nieuwe liederen aan te leren. 


De gemeente kent een veelkleurige geloofsbeleving. Het aantal regelmatige bezoekers is ongeveer vijftig. Van deze groep is een aanzienlijk deel actief als vrijwilliger. Een zorg is wel dat veel gemeenteleden op leeftijd zijn en dat het ledental terugloopt. Op dit moment beschikt de gemeente over een eigen predikant. Naar verwachting zal hij in 2024 met emeritaat gaan. 


Naast de kerkdiensten zijn er doordeweeks nog diverse verbindende activiteiten die georganiseerd worden door gemeenteleden. Voorbeelden hiervan zijn het creatieve koffie-uurtje, de bijbel-gespreksgroep, de zanggroep en de stiltemeditatie in de kerkzaal. Ook organiseert de gemeente markten op het pleintje naast De Thuishaven bij de kerk. Deze markten hebben een sociaal karakter en trekken mensen van het hele dorp en ver daarbuiten. Regelmatig worden vrij toegankelijke maaltijden aangeboden in de Thuishaven met als doel de onderlinge saamhorigheid te bevorderen. 


De Thuishaven is een mooi nieuw gebouw met audio- en videofaciliteiten. Hierdoor is het geschikt voor diverse activiteiten en bijeenkomsten t.b.v. het gehele dorp. Naast De Thuishaven bevindt zich een eigen mortuarium dat in combinatie met De Thuishaven regelmatig gebruikt wordt voor uitvaarten. 


Op Colijnsplaat bevindt zich "Zorgcentrum Cleijenborch". Het zorgcentrum onderhoudt goede contacten met de drie protestantse gemeenten op Noord-Beveland. Er worden activiteiten georganiseerd zoals zang- en spelletjesmiddagen. Omdat de bewoners van het zorgcentrum hoofdzakelijk afkomstig zijn van Noord-Beveland wordt de pastorale zorg eilandelijk verzorgd. 


De Dorpskerk is een Rijksmonument en karakteristiek voor Colijnsplaat. Onlangs is er een grote dak- en gevelrenovatie uitgevoerd waarmee de kerk gesteld staat voor de toekomst. Deze renovatie is voor voor een derde bekostigd door de Gemeente Noord-Beveland, voor een derde door onderhoud rijksmonumenten en voor een derde door de eigen gemeenteleden en steun uit het dorp. Iets wat karakteristiek is voor de verbondenheid van deze kerk met het dorp.