Kamperland

De Protestantse gemeente Kamperland komt samen in "De Ark" en kent een veelkleurige geloofsbeleving. De gemeente is een typische dorpskerk en mensen voelen zich sterk met de gemeente verbonden. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal vrijwilligers. De sfeer is open en ongedwongen, en veel toeristen bezoeken de kerk tijdens hun verblijf. 


In de diensten wordt gebruik gemaakt van het orgel, maar er is ook regelmatig andere muzikale begeleiding, bijvoorbeeld door de eigen band Rainbow. Er wordt uit diverse bundels gezongen en gebruik gemaakt van een beamer. Binnen de liturgie is er ruimte om creatief te verkennen welke andere elementen aansluiten bij de (geloofs)beleving van de bezoekers. Regelmatig gaan gemeenteleden voor in de dienst. Verder is er elke zondag kindernevendienst en wordt  na afloop van de dienst koffie of thee gedronken met gelegenheid voor ontmoeting. De bezoekers zijn redelijk vergrijsd, maar er is aandacht voor de jongeren (Crossroads) en jongvolwassenen (Zout). De meeste bezoekers van Crossroads en Zout komen echter niet naar de reguliere diensten. 


Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten voor diverse doelgroepen. De gemeente zoekt naar nieuwe invullingen en naar activiteiten die daar het beste bij aansluiten. In de zomer zijn er bijvoorbeeld openluchtdiensten aan het Veerse Meer of op een boerderij op Noord-Beveland. De Spuikom bestaat uit een actieve groep vrijwilligers binnen de gemeente die tweedehands spullen verkoopt, ijzer en papier inzamelt, en reparatiewerk verricht. Hiervoor is een eigen accommodatie beschikbaar. Deze plek wordt door veel mensen bezocht en heeft ook een diaconale functie. De door de Spuikom ingezamelde gelden zijn bestemd voor de gemeente. 


Er is recentelijk een nieuw beleidsplan aangenomen met veel ruimte voor verbinding, vernieuwing en naar buiten treden. De speerpunten voor de komende jaren zijn: 1) aandacht voor elkaar met waardering van diversiteit, 2) aandacht voor kinderen, jongeren en hun ouders, 3) aandacht voor inspirerende en verdiepende diensten en 4) aandacht voor de plaats van de kerk in het dorp. Dit beleidsplan helpt de gemeente om nieuwe wegen richting een duurzame toekomst in te slaan. 


De gemeente beschikt over een pastorie die als dienstwoning kan dienen.