De Ontmoeting

De Protestantse gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland is in 2021 ontstaan uit een fusie tussen de Protestantse gemeente Wissenkerke-Geersdijk en de Protestantse gemeente Kats/Kortgene. Het aantal regelmatige bezoekers is ongeveer tachtig personen. Het verschil met Kamperland en Colijnsplaat is dat De Ontmoeting een streekgemeente is, waarvan de meeste activiteiten in Wissenkerke plaatsvinden. Het betrokken houden van de leden uit de verschillende dorpen blijft een uitdaging. 


De gemeente maakt op dit moment gebruik van drie kerkgebouwen. In Kortgene staat de zeer oude monumentale Nicolaaskerk. Deze kerk stamt oorspronkelijk uit 1247 en kent een roerige geschiedenis. Recent is de kerk ondergebracht bij de stichting "De Nieuwe Poort". Ook in Kats staat een monumentale kerk. Het is een lief kerkje dat ondergebracht is bij de Stichting Oude Zeeuwse kerken. In Wissenkerke is "De Opstandingskerk" geïntegreerd met het dorpshuis "Zaal onder de Toren". Voor de meeste activiteiten van de gemeente wordt deze laatste locatie gebruikt. 


Het vormen van een hechte gemeenschap is erg belangrijk. Gastvrijheid gaat samen met omzien naar elkaar met respect voor ieders eigenheid. De gemeente kent een veelkleurige geloofsbeleving en is vertrouwd met de Protestantse en de Lutherse liturgie. De meeste erediensten vinden plaats in Wissenkerke waarbij de Protestantse liturgie wordt gebruikt. Eén keer per maand is de dienst in Kats of Kortgene, waarbij de Lutherse liturgie wordt gevolgd. Het is van belang om deze verdeling vol te houden om ruimte te blijven geven aan de verschillende liturgische stijlen. Bij alle diensten is veel aandacht voor een oppas-faciliteit en kindernevendienst. Vanuit het oogpunt van gastvrijheid en het versterken van de onderlinge band wordt na de diensten regelmatig samen koffie gedronken. De locatie in Wissenkerke biedt ruimte voor lunches en andere groepsactiviteiten. Ook wordt maandelijks een bijbelkring georganiseerd. Regelmatig worden ontmoetingsmiddagen voor ouderen gehouden en een aantal keren per jaar is er een kliederkerk. Maandelijks halen vrijwilligers oud papier op. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de kerk. 


Naast de aandacht voor de opbouw van de eigen geloofsgemeenschap wil De Ontmoeting ook graag van betekenis zijn voor de omgeving. Nadat in 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak, zijn er nogal wat vluchtelingen in Wissenkerke komen wonen. Zij komen met regelmaat naar de diensten. Vanuit de drie Noord-Bevelandse gemeenten is een kleine werkgroep gevormd die de nauwste contacten met de vluchtelingen onderhoudt. Daarnaast organiseert deze werkgroep verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en zo nodig te helpen. De opvang van vluchtelingen vloeit mede voort uit het werk van de diaconale groep Jongeren4Jongeren. Deze groep is in 2010 ontstaan uit de catechisatiegroep in Geersdijk, bestaande uit jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar. Zij opereerden meteen al eilandelijk en richtten zich toen op jongerenuitwisseling in de zomervakantie. Zij legden contact met een weeshuis uit Korosten in het Tsjernobyl-gebied. Met vele acties werd geld ingezameld om vijftig kinderen en hun begeleiders te kunnen ondersteunen. De inzamelacties voor het weeshuis en andere vormen van contact en hulp zijn door de oorlog in Oekraïne alleen maar actueler geworden. Zie ook de website: www.jongeren4jongeren.wordpress.com.