Profielschets van de Protestantse gemeenten op Noord-Beveland 

Noord-Beveland heeft drie PKN-gemeenten, Protestantse gemeente Kamperland, Protestantse gemeente Colijnsplaat en Protestantse gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland. Tussen de drie gemeenten bestaat een eilandelijke samenwerking. Naast het Eilandelijk Moderamenoverleg vindt er gedurende het jaar overleg plaats tussen de gezamenlijke Diaconieën, Colleges van Kerkrentmeesters en de Jeugdraden. Gezamenlijke organiseren we onder andere zendingsdiensten, openluchtdiensten en diensten in de Veertigdagentijd. In 2022 is een intensief proces op gang gekomen waarin wordt gezocht naar meer mogelijkheden voor samenwerking op het eiland. Dit willen we de komende jaren verder vormgeven.